Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Re-integratie Spoor 3

Voor werkgevers:

Wat is Re-integratie Spoor 3?

Als een werknemer na 2 jaar alsnog ziek is en re-integratie Spoor 1 en 2 geen passend werk heeft opgeleverd, dan kan re-integratie Spoor 3 worden ingezet. Tevens kan Spoor 3 alleen ingezet worden als u als werkgever eigenrisicodrager (ERD) bent voor de WW en WIA. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van re-integratie zijn dan volledig voor eigen rekening. Het doel van Spoor 3 is het begeleiden van uw werknemer en het vinden van passend werk voor deze (ex-)werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard en een WIA-uitkering ontvangt. U neemt als werkgever dan de re-integratieverplichtingen over van UWV. Work2Work kan u hierbij helpen en zo ook de financiële schade beperken.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en valt uw werknemer onder de WGA-regeling dan bent u na einde wachttijd maximaal tien jaar lang verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering.

Voor werknemers:

Wat is Re-integratie Spoor 3?

Als u als (ex-)werknemer na 2 jaar alsnog ziek bent en re-integratie Spoor 1 en 2 geen passend werk voor u heeft opgeleverd, dan vindt de WIA-keuring van UWV plaats. Als uit onderzoek van deze keuring blijkt dat u nog benutbare arbeidsmogelijkheden heeft, dan kan uw werkgever alsnog een re-integratietraject starten voor het zoeken van passend werk. Dit WGA-traject  wordt ook wel Spoor 3 genoemd. Uw werkgever is in dit geval Eigen Risico Dragen (ERD) en is daarom geheel verantwoordelijk voor de re-integratieverplichtingen en de kosten (zoals WGA-uitkering) die hieraan verbonden zijn. Work2Work kan u tijdens het traject helpen bij het begeleiden en zoeken naar passend werk.

Aanpak

Een Spoor 3-traject moet uiterlijk binnen 4 weken opgestart worden. In het Spoor 3-traject wordt allereerst het plan opgemaakt, waarna in week 4 het Curriculum Vitae en sollicitatiebrief. Vervolgens krijgt de werknemer sollicitatietrainingen en zal er door de cliënt maandelijks gesolliciteerd worden. Vanaf 8 weken is er een mogelijkheid om te starten op een werkervaringsplek.

Bekijk hier hoe de tijdlijn van een traject eruit zal zien.

Wilt u als werkgever Spoor 3 inzetten met behulp van Work2Work? Onze arbeidsdeskundigen staan graag voor u klaar om u te helpen of u meer te vertellen over Spoor 3!

Voor meer informatie of een ‘offerte op maat’ bel: 0252-417928 of e-mail: info@work2work.nl