Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Voor de werkgever

Twijfelt u daarnaast over het aannemen van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte kandidaat? Dat is nergens voor nodig. Er zijn namelijk zeer aantrekkelijke financiële regelingen voor u als werkgever!

Deze regelingen zijn er speciaal voor werkgevers die mensen in dienst nemen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of zijn geweest. Met deze regelingen zijn de financiële risico’s voor u als toekomstige werkgever aanzienlijk kleiner.

Premiekorting

U betaalt premies sociale verzekeringen voor uw werknemers. Neemt u iemand in dienst die een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft? Dan krijgt u korting op die premies. Dit is dus een direct financieel voordeel voor u als toekomstige werkgever. Is de werknemer 50 jaar of ouder? Dan kunt u ook korting krijgen op die premies. Deze korting kan oplopen tot € 7.000,- per jaar. U krijgt deze korting maximaal drie jaar.

Aanpassingen op de werkplek

Wilt u een werknemer aannemen met een arbeidshandicap? Maar moet u aanpassingen maken op de werkplek waardoor er kosten aan zijn verbonden? Dan kunt u subsidie aanvragen bij UWV. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aangepaste werkplek of een aangepast toilet voor uw werknemer met een rolstoel. Voorwaarde voor de subsidie is dat de werknemer een dienstverband krijgt of heeft voor minimaal zes maanden.

Proefplaatsing

Wist u dat het aannemen van iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering al snel twee maanden gratis werk oplevert? Want iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie kunt u twee maanden bij u laten werken met behoud van zijn uitkering. Dat is meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. U hoeft dan geen loon te betalen. Dit heet proefplaatsing. Denkt u dat twee maanden te kort is? Dan kunt u op het aanvraagformulier van UWV aangeven waarom er meer tijd nodig is om de werknemer te beoordelen. De maximale termijn is zes maanden. U moet wel als werkgever op papier verklaren dat u van plan bent om de werknemer een contract aan te bieden van minimaal zes maanden. Na de proefplaatsing is een proeftijd niet meer nodig. Als u allebei tevreden bent over de proefplaatsing, kan de werknemer direct in dienst treden.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: 0252-417928 of mail ons via: info@work2work.nl

Waarom zou u voor Work2Work kiezen?

  • In het Spoor 2 traject kunnen wij u tot € 50.000,- per werknemer besparen
  • Wij nemen het werk van u over, onze focus ligt op het voorkomen van alle UWV loonsancties
  • Dankzij een daadkrachtige aanpak kan uw (oud) werknemer snel weer aan de slag komen
  • Meerdere medewerkers die begeleiding nodig hebben? Dan krijgt u van ons extra korting
  • U hoeft zich niet alleen te verdiepen in regels en wetten, wij helpen u hiermee