Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Re-integratie via UWV – Naar werk Re-integratietraject

Naar Werk is een re-integratietraject voor mensen met een ZW-uitkering, Wajong, WIA of WW uitkering UWV. Binnen een Naar Werk traject vallen alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om een cliënt te plaatsen in een betaalde baan bij een werkgever. Dit met als doel na bemiddeling  en plaatsing aansluitend aan het werk te blijven.

Wanneer een cliënt klaar is om de arbeidsmarkt weer te betreden en hierbij extra ondersteuning nodig heeft bij het vinden van een betaalde baan kan door UWV een Naar Werk traject worden ingezet. Onze re-integratie coaches activeren en stimuleren de cliënt bij de zoektocht naar een nieuwe betaalde en passende baan.

We starten het individuele Naar Werk traject met een intakegesprek waarin de persoonlijke situatie in kaart wordt gebracht. Vervolgens stellen wij een re-integratieplan op wat aan UWV wordt voorgelegd voor goedkeuring. In het re-integratieplan staan alle traject onderdelen genoemd die worden ingezet.  De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van het Naar Werk traject:

  • Sollicitatietraining
    Bij deze activiteit gaan we op individuele basis werken aan het verbeteren of verder ontwikkelen van de sollicitatie vaardigheden. Er wordt aandacht besteed aan het vinden en analyseren van vacatures met behulp van internet, vacature websites en social media. Ook wordt in kaart gebracht hoe sociale media kunnen worden ingezet zoals LinkedIn. Ook is er aandacht voor presentatievaardigheden en het van te voren oefenen van sollicitatiegesprekken. Er komt beschikking over een curriculum Vitae en een sollicitatie- en motivatiebrief die kan worden ingezet bij het verrichten van sollicitaties. Het doel is om de cliënt in staat te stellen om effectief te solliciteren en zich goed te kunnen presenteren bij een nieuwe werkgever. 

  • Bemiddeling en jobhunting
    Bij dit onderdeel worden werkgevers actief benaderd aan de hand van het zoekprofiel. Onze re-integratie coaches maken hierbij gebruik van een goed regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, vacatures, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches.

Het gezamenlijk doel is om een duurzame uitstroom te realiseren in een nieuwe betaalde en passende baan!