Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Re-integratie via UWV – Werkfit

Hebt u een uitkering van UWV, maar wilt u graag weer aan het werk?

Dit is mogelijk met het ‘Werkfit Maken’ traject van UWV!

Wat is ‘Werkfit Maken’?

UWV biedt ‘Werkfit Maken’ trajecten aan voor mensen met een Wajong-, WGA- of ZW-uitkering. Het doel van deze trajecten is: klanten met arbeidsvermogen, die een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering van UWV ontvangen weer aan het werk kunnen door middel van persoonlijke begeleiding. Na het re-integratietraject kunt u weer op zoek naar werk, eventueel met behulp van een scholing of een ‘Naar Werk’ traject vanuit UWV. Bij Work2Work stomen we u klaar om weer te kunnen werken. Tijdens dit proces leert u bij ons omgaan met uw obstakels en mogelijkheden, waardoor u de weg naar de arbeidsmarkt verkleint en de kans op het vinden van een baan juist vergroot.

Maatwerk

‘Werkfit Maken’ vanuit Work2Work is altijd maatwerk. Dat wil zeggen dat u de juiste begeleiding en coaching krijgt die u nodig heeft op basis van uw specifieke behoeftes. Ieder persoon is uniek en daarom is het ‘Werkfit Maken’ traject afgestemd op uw persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes. Work2Work start de begeleiding van de klanten naar keuze: individueel thuis of bij ons op kantoor.

Actieve Sectoren

Wij zijn actief in de volgende sectoren: ICT, beveiliging, retail, transport, taxibranche, hotelbranche, automotive branche, bankwezen, zakelijke dienstverlening, havenbedrijf,  logistiek, luchtvaart, zorginstellingen, thuiszorg, zorgboerderijen, kringloopbedrijven, bouw, onderhoud openbare buitenruimte en semi overheid.

Kerncompetenties

Voor de UWV doelgroepen Wajong, fysieke en/of psychische klachten en ouder dan 45 jaar biedt Work2Work de volgende drie kerncompetentietrajecten aan:

  • Kerncompetentie 1: Het versterken van de werknemersvaardigheden
    U gaat arbeidsritme opbouwen door middel van stage, proefplaatsing of werkervaringsplaatsing. Daarbij leert u om onder leiding en toezicht te werken en taken/opdrachten (zelfstandig) uit te voeren. Work2Work heeft een breed aanbod aan bedrijven en instellingen in bijna alle sectoren, waar u mogelijk terecht kan.

  • Kerncompetentie 2: Het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
    U leert effectief te gaan met de aanwezige inter-persoonlijke fysieke en psychische weerstanden en belemmeringen. Met behulp van onze coaching methode kunt u uw fysieke en psychische weerbaarheid verhogen. Hierdoor kunt u de regie over uw eigen leven herpakken. Vanuit deze hernieuwde positie kan u zich richten op het vinden van nieuwe betaalde baan op de arbeidsmarkt.

  • Kerncompetentie 3: Arbeidsmarktpositie in beeld brengen
    U wordt geholpen met het duiden van een passende of gewenste zoekrichting in betaalde arbeidsmarkt. Daarbij wordt gekeken naar uw opleiding, interesses, competenties, affiniteiten, belastbaarheid en uw voorliggende werkervaring. Aan u wordt ook inzicht en kennis verstrekt over realistische kansen op de arbeidsmarkt, waarna concrete vacatures worden aangedragen.

Wilt u succesvol samenwerken in het aanbodversterking Werkfit Maken? En wilt u dit locaal en met uw UWV vestiging?

Voor meer informatie bel: 0252-417 928 of mail naar: info@work2work.nl