Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

UWV Modulaire Re-integratiedienstverlening

Voor wie;

Onze modulaire (individuele) re-integratiedienstverlening is speciaal bedoeld voor mensen met een WIA-, WW (minder dan 35% WIA) WAO, Wajong- of Ziektewetuitkering. Kortom; ieder die vanuit de persoonlijke situatie een grotere afstand heeft tot de arbeidsmarkt. Elke module start met een intakegesprek, waarin vertrouwen en de persoonlijke ‘klik’ met onze re-integratiecoach leidend is.

De modules die door Work2Work worden aangeboden zijn;

  1. Participatie interventie;
  2. Bevorderen van maatschappelijke deelname;
  3. Begeleiding bij scholing.

Hieronder leggen wij uit wat de verschillende modules inhouden.

1.Participatie interventie;

Deze module is bedoeld om kandidaten te helpen een breder sociaal netwerk te ontwikkelen. Door heftige gebeurtenissen (ziekte, baanverlies, trauma, echtscheiding, etc.), komt het voor dat men de grip op het werkende leven is kwijtgeraakt. Dit met als gevolg dat men voor een langere tijd uit het arbeidsproces raakt. Om de kandidaat weer een structurele plek te kunnen bieden op de arbeidsmarkt kan Work2Work de kandidaat hierbij ondersteunen. Dit doen wij door:

  • Belemmeringen te inventariseren; we geven de kandidaat inzichten in belemmerende factoren en overtuigingen en besteden aandacht aan basisvaardigheden en coping strategieën met als doel effectief te leren omgaan met de aanwezige stressfactoren en te komen tot oplossingen;
  • Oplossingsgericht Coachen; zijnde het creëren van praktische mogelijkheden tot meer sociale contacten, hulpbronnen en oplossings gericht handelen. Hierbij onderzoeken we welke stappen de kandidaat kan zetten om contacten en  netwerk uit te breiden. De focus ligt hier op het versterken van de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de kandidaat, het creeren van extra kansen en mogelijkheden met als doel dat de kanditaat zelf de regie weer in handen krijgt;
  • Het ondersteunen bij het zelfstandig gaan deelnemen aan activiteiten binnen en buiten het sociale netwerk.

2.Bevorderen Maatschappelijke deelname

Deze dienst is er voor mensen die fysiek en mentaal sterker moeten worden én hierom hun maatschappelijke deelname graag weer zouden willen oppakken. Dit komt in beeld indien de kandidaat door arbeidsongeschiktheid langdurig uit het arbeidsproces is geraakt en het persoonlijke netwerk steeds kleiner wordt. De stap naar een betaalde baan kan nog net even te groot zijn. Gezamenlijk werken wij met de kandidaat aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Indien nodig adviseren wij bij het leren stellen van grenzen met als uiteindelijke doel de persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Onze re-integratie coaches werken samen met de kandidaat aan de volgende thema’s:

Balans draagkracht versus draaglast, individuele coaching gericht op het versterken van het zelfvertrouwen, tijdig grenzen leren aangeven, realistische participatie doelen stellen, het gezamenlijk zetten van de eerste stap.

3.Begeleiding bij Scholing

Kandidaten welke door ziekte of arbeidsongeschiktheid werkloos zijn geraakt, kunnen soms door omscholing of een cursus weer aan het werk. Het volgen van een scholing kan voor sommige kandidaten best ingewikkeld zijn. Wij kunnen de kandidaat hierbij helpen. We kunnen ondersteunen bij het inschrijven, het plannen van het huiswerk en wij supporten de kandidaat bij de voorbereiding van toetsen en examens met als doel dat de scholing een succes wordt.

Locaties goed bereikbaar met OV en eigen vervoer, parkeren voor de deur, rolstoltoegankelijk.