Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Re-integratie via UWV – Praktijkassessment

Het Praktijkassessment is bedoeld voor mensen met een ZW-uitkering of AG-uitkering van UWV. waarvoor geldt dat het voor de professional van UWV nog niet goed mogelijk is om een adequate inschatting te maken of een cliënt met arbeidsvermogen binnen de gestelde termijn in staat wordt geacht Werk Fit te kunnen worden. En zo ja, welke re-integratieactiviteiten doelmatig kunnen worden ingezet. Voor deze cliënten wil het UWV het Praktijkassessment kunnen inzetten.

Het doel van het Praktijkassessment is inzicht verkrijgen of en binnen welke termijn de cliënt naar (regulier) werk is toe te leiden. Uitgangspunt is dat de cliënt arbeidsvermogen heeft, maar dat het niet duidelijk is of dit vermogen op dat moment voldoende is om te (kunnen) werken in een betaalde baan en wat ervoor nodig is om dit vermogen te versterken.

Het Praktijkassessment vertaalt complexe (multi) problematiek naar factoren die het aan het werk gaan belemmeren en biedt inzicht in de competenties en de mogelijkheden van de cliënt. Daarnaast geeft het informatie over de wijze waarop en de termijnen waarbinnen de cliënt zich kan versterken zodat werkhervatting in betaald werk mogelijk is. Het Praktijkassessment biedt inzicht in de competenties en de mogelijkheden van de cliënt.

Een Praktijkassessment bestaat in beginsel uit de volgende onderdelen:

  • Een assessment bestaande uit (persoonlijke) gesprekken en/of testen dat uitmondt in een advies over de algemene persoonlijke vaardigheden van de cliënt en waarin de positie van de cliënt op de verschillende leefgebieden (o.a. huisvesting, lichamelijke en psychische gezondheid, dagbesteding en financiën) in kaart wordt gebracht.
  • Een assessment waarbij de cliënt in de praktijk wordt geobserveerd in één of meerdere werksituaties en dat uitmondt in advies, waarin de mogelijkheden en de knelpunten van de cliënt alsmede zijn affiniteiten gerelateerd aan werk inzichtelijk worden gemaakt. Daartoe zal de cliënt in één of meerdere werkterreinen worden getest.
  • Een Praktijkassessment heeft als resultaat een advies dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de cliënt naar regulier werk toe te leiden, termijn en een advies welke vervolgdienstverlening hiervoor nodig is.

Onze aanpak is gericht op de mogelijkheden en kansen van de cliënt in plaats van de beperkingen. Wij bieden de cliënt ondersteuning om de regie over diens werkend leven weer op te pakken en zullen de cliënt hierbij de benodigde tools aanreiken.

Onze re-integratiecoaches zijn gespecialiseerd in complexe re-integratietrajecten. Hierbij kun je denken aan mensen met psychische en/of fysieke klachten of een combinatie hiervan.