Privacy Regelgeving van uw zieke werknemers?

Wat mag werkgever wel of niet vragen?

De verzuim- en re-integratiemarkt wordt scherp in de gaten gehouden door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zij houden werkgevers in de gaten, zodat medische gegevens van zieke werknemers niet bij een werkgever komen. Ook mogen zieke werknemers zich niet onder druk gezet voelen om te gaan spreken over privacygevoelige onderwerpen.

Wat mag een werkgever vragen?
Een werkgever mag als een werknemer zich ziek meldt de volgende gegevens over zijn gezondheid vragen en registreren:

  • het telefoonnummer en (verpleeg)adres
  • de vermoedelijke duur van het verzuim
  • de lopende afspraken en werkzaamheden
  • of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling)
  • of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
  • of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is, in verband met het verhalen van loonkosten op deze derde (regresmogelijkheid)

Dit is alles wat de werkgever mag vragen! Wilt u meer te weten komen over dit onderwerp?
Lees hier het originele artikel van SalarisNet.nl.