Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Transitievergoeding

Wilt u een werknemer ontslaan? Wees mogelijk voorbereid op een transitievergoeding!

Wat is transitievergoeding?
Ontslaat u een werknemer die minimaal twee jaar bij u een vast of tijdelijk arbeidscontract had? Dan heeft deze werknemer recht op een vergoeding bij ontslag of bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor scholing, outplacement of om een eigen onderneming te beginnen. Deze vorm van vergoeding bij ontslag heet: ‘transitievergoeding’. Deze vergoeding is enerzijds bedoeld als compensatie voor ontslag.

Verplicht
Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is dus wettelijk verplicht. Voorwaarde is dat het initiatief voor ontslag bij de werkgever ligt of als ontslag via UWV of kantonrechter plaatsvindt.

Bedrag berekenen
De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat hij in dienst is geweest. In 2019 bedraagt de transitievergoeding één derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar.

50-Plussers
Voor 50-plussers geldt  een hogere transitievergoeding, omdat zij moeilijker een nieuwe baan vinden dan jongere werknemers. De 50-plussers krijgen een transitievergoeding van 1 maand over de dienstjaren dat zij na hun 50ste in dienst zijn. Voor het aantal jaren die zij voor hun 50ste in dienst hebben gezeten, geldt de reguliere berekeningswijze.

Maximaal bedrag
De vergoeding is vanaf 1 januari 2019 maximaal € 81.000. Behalve als een werknemer meer dan € 81.000 per jaar verdient, dan is de maximale vergoeding gelijk aan het jaarsalaris. Vanaf 1 januari 2020 geldt echter voor iedereen de lagere transitievergoeding van één derde per maandsalaris per gewerkt jaar.

Minder of geen transitievergoeding
In bepaalde gevallen komt het voor dat de werkgever bij ontslag geen transitievergoeding aan de werknemer hoeft te betalen:

  • Als de werknemer korter dan twee jaar bij u heeft gewerkt
  • Als het ontslag gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer
  • Als uw werknemer onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt
  • Als uw werknemer een pensioengerechtigde leeftijd heeft, zoals de AOW-leeftijd
  • Als u in de schuldsanering zit, bij uw faillissement of uw surseance van betaling
  • Als in uw cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen
  • Als een werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat

Ontslagvergoeding
Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u of uw werknemer? Dan kan de rechter een ‘ontslagvergoeding’ vaststellen die hoger of lager is dan de transitievergoeding.

Wilt u weten of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding? Of wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ons bellen via: 0252-417928 of e-mail: info@work2work.nl