Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Schuldhulpverlening

Bent u op zoek naar een schuldhulpverlener die van aanpakken weet en een begripvolle, maar serieuze houding heeft in de budgetbegeleiding?

Work2work biedt cliënten budgetbegeleiding, waarbij de sleutelwoorden initiëren, stimuleren, motiveren, structureren en ondersteunen van de cliënt op financieel gebied zijn.

De cliënt komt van een situatie van onvermogen, tot controle over de persoonlijke financiële situatie.

De aanpak wordt gezien als een leerproces waarbij wordt ingegaan op het verkrijgen van inzicht in de inkomsten en uitgaven, het verzorgen van een overzichtelijke administratie en vanuit het beschikbare budget, de uitgaven afstemmen, zodanig dat schulden afgelost kunnen worden en er in de toekomst geen nieuwe schulden ontstaan. Voor het leerproces is de voorwaarde dat de cliënt gemotiveerd is of wordt, om zelf een actieve rol te spelen bij het oplossen van de schuldenproblematiek.

Wat is budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is gericht op gedragsverandering en wordt mede bereikt door individuele voortgang gesprekken, trainingen en cursussen in ons project “Schulden? Werk eraan nu en in de toekomst!”.

De basis

De basis van de budgetbegeleiding is de begroting die wordt opgesteld in een plan van aanpak waarbij de rekenmethode van Recofa wordt gehanteerd. Voorts wordt er ook nadrukkelijk met cliënt besproken wat de oorzaak is van de ontstane situatie en hoe die in vervolg vermeden kan worden. Dit is ook een onderdeel van het leerproces.

Het doel

Het doel van de budgetbegeleiding is een zodanige gedragsverandering van de cliënt teweeg brengen, dat cliënt uiteindelijk zelf de balans kan bewaken en uitvoeren van zijn inkomsten en uitgaven van de huishoudelijke administratie. Daarnaast wordt er als doel gesteld om financiële barrières weg te nemen, zodat niet permanent beslag wordt gelegd op het inkomen door deurwaarders, incassobureaus en de problematische schulden oncontroleerbaar blijven voortduren.

Stappenplan

1. Aanmelding voor budgetbegeleiding bij Work2Work en deel nemen aan de begeleiding “Schulden? Werk eraan nu en in de toekomst!”.

2. Persoonlijke uitnodiging voor een intakegesprek op kantoor van Work2Work of in overleg bij cliënt thuis. Tijdens het intakegesprek wordt nogmaals uitgelegd wat het traject inhoudt en wordt nagegaan of cliënt daarvoor in aanmerking komt.

3. Inzage verkrijgen in de volgende financiële gegevens:

 • maandelijkse inkomsten en uitgaven inzichtelijk krijgen
 • inkomensspecificaties afgelopen drie maanden
 • bankafschriften alle rekeningen afgelopen drie maanden
 • polis zorgverzekering/aansprakelijkheidsverzekering/overige verzekeringen
 • toekenning zorgtoeslag/kindertoeslag/voorlopige teruggave inkomstenbelasting
 • kopie geldig legitimatiebewijs van cliënt + partner
 • meest recente stukken m.b.t. alle schulden

4. Vervolgens komt de vraagstelling aan bod of de Gemeentelijke Kredietbank moet worden ingezet op grond van de inkomens en schuldenpositie van cliënt.

5. Na het intakegesprek kan cliënt deelnemen aan een budgettraining die wordt verzorgd door Work2Work.

De training bestaat uit 2 dagdelen van 2 uur per training.

Er wordt ingegaan op:

 • het bespreken van de achtergronden van (problematische) schulden, schuldhulpverlening, budgetteren en budgetbegeleiding
 • het opstellen van een realistische begroting voor een cliënt met de Nibud-methode van  budgetteren en de referentiecijfers van het Nibud
 • het opzetten van een werkbare thuisadministratie voor de cliënt
 • het bepalen van de mate van financiële redzaamheid van cliënten
 • het herkennen bij en bespreken met een cliënt van de mogelijkheden tot gedragsveranderingen met als doel een gezond bestedingspatroon zonder schulden

Heeft u nog verdere vragen of wilt u meer informatie over onze aanpak en werkwijze in de budgetbegeleiding? Ons team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Ga naar de Contact pagina en neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te spreken.