Skip to main content
Grachtweg 2 (De Oude Pastorie), 2161 HN Lisse, Tel: (0252) 417928, E-mail: info@work2work.nl

Re-integratie voor werkgever

Wat betekent re-integratie voor u als werkgever?

Mocht u als werkgever een werknemer hebben die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt is geraakt, dan bent u verplicht om er alles aan doen om deze werknemer weer spoedig aan het werk te helpen. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet de werkgever dan re-integratie inzetten. U kunt Work2Work direct inschakelen om het re-integratietraject in goede banen te leiden, om uw werknemer snel weer aan een passende baan te helpen en het meest belangrijkst: een loonsanctie van UWV te voorkomen!

Spoor2 W2W f2744c83
Tijdlijn Re-integratie

Hier volgt de tijdlijn met belangrijke activiteiten tijdens een re-integratietraject:

Dag 1: Ziek melden
Is uw werknemer ziek geworden of kan diegene zijn of haar functie niet meer uitvoeren door een beperking? Dan moet deze werknemer dit zo snel mogelijk melden bij u. Als deze werknemer in dienst is en ziek wordt, blijft u in de meeste gevallen het loon doorbetalen. Werknemers moet zich daarom altijd gelijk bij de werkgever melden. Samen maken jullie afspraken over de re-integratie van deze werknemer. Soms kunt u wel een Ziektewet-uitkering voor uw werknemer aanvragen bij UWV.

Week 6: Probleemanalyse
Is uw werknemer bijna 6 weken ziek? Dan heeft hij of zij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Deze stelt vast wat de medewerker met zijn of haar gezondheid nog wel kan en wat niet. Dit heet de Probleemanalyse. Hierin staat wat nodig is voor de re-integratie van uw werknemer. Kan diegene (tijdelijk) zijn/haar eigen werk niet meer uitvoeren? Dan bekijkt u samen met uw werknemer, uw arbodienst of bedrijfsarts en Work2Work wat uw mogelijkheden zijn.

Kan het werk voor werknemer worden aangepast of kan hij/zij ander werk uitvoeren?
Er wordt onderzocht of uw werknemer zijn of haar eigen functie of een andere passende functie kan uitvoeren binnen uw eigen bedrijf (Spoor 1), of bij een ander bedrijf terecht kan (Spoor 2). U bent volgens de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk voor het inzetten van re-integratie. Bij de re-integratie kunt u hulp vragen van de arbodienst en Work2Work.

Week 8: Plan van aanpak
Samen met uw werknemer en Work2Work maakt u uiterlijk in de achtste week dat uw werknemer ziek is een Plan van aanpak. Hierin staat wat hij of zij gaat doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. Wij kijken hiervoor naar de Probleemanalyse van de bedrijfsarts of de arbodienst. Belangrijke punten die aan bod komen:

  1. Wat wilt uw werknemer bereiken?
  2. Hoe gaat uw werknemer weer (meer) werken?

Week 42: Ziekmelding UWV
U hoeft alleen een ziekmelding bij UWV te doen als uw werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Dan hebben we het over de 42e-weeksmelding. Verder blijft u samen met uw werknemer en Work2Work werken aan de re-integratie.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie
Als uw werknemer bijna 1 jaar (52 weken) ziek is, vult u samen met uw werknemer de eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe de re-integratie van uw werknemer tot nu toe is verlopen. Vanaf week 8 bespreekt u minstens eenmaal in de 6 weken met uw werknemer over hoe het gaat met zijn of haar re-integratie. Deze gesprekken worden vastgelegd in de evaluatie. Zolang het verloop van het traject aan het Plan van aanpak voldoet, is uw werknemer op de goede weg.

Lukt het uw werknemer om binnen het eerste jaar terug te keren binnen uw eigen bedrijf?
Zoja, dan is re-integratie Spoor 1 succesvol verlopen en kan het traject worden afgesloten.
Zo niet, dan moet u re-integratie Spoor 2 inzetten. Bij een re-integratie in Spoor 2 wordt de arbeidsongeschikte werknemer door Work2Work actief begeleid bij het vinden, verkrijgen en behouden van een geschikte/passende functie bij een andere werkgever.

Week 88: Anderhalf jaar ziek
Als uw werknemer bijna 2 jaar ziek is, krijgt deze van UWV een brief over de aanvraag voor een WIA-uitkering. Hierin staat ook de datum tot wanneer uw werknemer de uitkering uiterlijk kan aanvragen.

Week 91: Eindevaluatie
Als na het 2e jaar met behulp van Spoor 2 geen passend werk bij een ander werkgever is gevonden, dan kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen.

Is uw werknemer van plan een WIA-uitkering aan te vragen?
Dan vult u samen met uw werknemer de Eindevaluatie in. Dit gebeurt uiterlijk 2 weken voordat uw werknemer de aanvraag doet. In de Eindevaluatie geeft u aan wat de stand van zaken zijn met de re-integratie van uw werknemer. U doet dat met het Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst dat u van de bedrijfsarts krijgt. Dit document vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Uit het re-integratieverslag blijkt wat u en uw werknemer hebben gedaan om deze werknemer weer aan het werk te helpen. Dit verslag heeft UWV nodig als uw werknemer een WIA-uitkering wilt aanvragen.


Work2Work zorgt ervoor dat het re-integratieverslag voldoet aan alle eisen en nodige documenten conform Wet Verbetering Poortwachter.

Week 93: Uiterste datum aanvraag WIA-uitkering
De werknemer kan de WIA-uitkering uiterlijk in de 93e ziekteweek aanvragen. Zorg ervoor dat het re-integratieverslag van uw werknemer compleet is. Is uw werknemer bijna beter? Dan kan uw werknemer aan u vragen om zijn of haar loon langer door te betalen. Dan hoeft deze werknemer geen WIA aan te vragen.

Week 93 – 100: Toetsing van het Re-integratieverslag (RIV)
Pas als het resultaat met Spoor 2 niet is behaald, wordt gekeken naar de re-integratie-inspanningen. Als een werknemer een WIA-aanvraag doet, heeft UWV als taak te toetsen of de re-integratie-inspanningen in de eerste 104 ziekteweken vanuit de werkgever voldoende waren. Als dit niet het geval is en er zijn nog reparatiemogelijkheden, dan kan UWV u als werkgever een verlenging van de loondoorbetaling opleggen, beter bekend als een loonsanctie.

Loonsactie
Bij een loonsanctie dient u het loon voor maximaal 52 weken door te betalen aan de zieke werknemer, zodat u de tekortkomingen kan repareren en de werknemer de kans krijgt te re-integreren bij de eigen of een andere werkgever. Voor u als werkgever is het daarom belangrijk om een loonsanctie te voorkomen. Work2Work kan u helpen om dit te voorkomen, door ons op tijd in te schakelen!

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u ons bellen via: 0252-417928 of e-mail: info@work2work.nl