Slapend dienstverband en recht op transitievergoeding

Het wetsvoorstel ‘Transitievergoeding bij ontslag’ moet slapende dienstverbanden onmogelijk maken, zodat langdurig zieken een transitievergoeding kunnen krijgen. Het nieuwe kabinet wil het wetsvoorstel weer in behandeling nemen. Het is duidelijk dat het wetsvoorstel pas na 1 juli 2019 in werking zal treden

Geen loon of transitievergoeding
Een werkgever is niet verplicht om een werknemer na twee jaar ziekte te ontslaan. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst na twee jaar niet beëindigt, dan hoeft de werkgever geen loon of transitievergoeding te betalen en komt de werknemer dus ook niet in aanmerking voor een transitievergoeding. Dit heet een slapend dienstverband.

Wel recht op transitievergoeding
Als de werknemer twee jaar ziek is geweest en wel ontslag krijgt, dan heeft hij wel recht op een transitievergoeding. Het maakt niet uit of de werknemer nog ziek is op het moment dat hij wordt ontslagen. De werknemer moet minstens twee jaar of langer in dienst zijn geweest en de hoogte van de transitievergoeding hangt af van enkele factoren.

Wetsvoorstel dwingt werkgevers contract te beëindigen
De overheid wil een oplossing voor het probleem van slapende dienstverbanden. Het wetsvoorstel ‘Transitievergoeding bij ontslag’ is daarom ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel regelt dat werkgevers een vergoeding krijgen bij ontslag van een langdurig zieke werknemer. Het is de bedoeling dat de werkgevers de vergoeding krijgen uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

Lees hier het volledige artikel van Salarisnet:
https://www.salarisnet.nl/2017/11/slapend-dienstverband-en-recht-op-transitievergoeding/