Ruim 80% leidinggevenden herkent dreigend langdurig verzuim te laat

Robidus en HR Praktijk hebben een onderzoek uitgevoerd onder HR-professionals, naar de wijze waarop werkgevers langdurig verzuim tegengaan. Dit onderzoek levert opmerkelijke resultaten, want minder dan een derde van de organisaties voert proactief beleid om te hoge werkdruk te voorkomen bij hun werknemers. En slechts één op de vijf leidinggevenden is in staat om dreigend langdurig verzuim tijdig te herkennen. Er is dus flink wat werk aan de winkel!

Uit het onderzoek is gebleken dat een ruime meerderheid van de ondervraagden aangaf dat medewerkers terecht kunnen op het spreekuur van de bedrijfsarts, dat de organisatie beschikt over een actuele Risico Inventarisatie &  Evaluatie (RI&E) en dat de organisatie investeert in de opleiding en bijscholing van medewerkers. Bij het onderwerp ‘meer proactieve interventies’ gaf een minderheid aan dat men daar serieus op inzet. Slechts vier van de tien HR-professionals geven aan dat in hun organisatie de leidinggevenden actief aandacht besteden aan de mentale, sociale en fysieke gezondheid van de werknemers.

Lees hier het originele artikel van ‘HRPraktijk’.