Een re-integratietraject, hoe gaat dat?

Intake
Wanneer een werknemer wordt aangemeld voor een re-integratietraject, zal het re-integratiebedrijf eerst contact met hem of haar opnemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt er kennis met elkaar gemaakt en een beeld geschetst van de situatie van de cliënt. Ook wordt er informatie gevraagd over onder andere opleiding, werkervaring, het bezit van een rijbewijs, NAW gegevens en de thuissituatie.

Verder worden de rechten en plichten van de cliënt en het re-integratiebureau tijdens het traject uitgelegd en wordt aan de cliënt stap voor stap uitgelegd wat er zal gaan gebeuren. Na het intakegesprek weet de cliënt wat het re-integratiebedrijf voor hem of haar gaat betekenen en weet het re-integratiebedrijf wat de situatie van de cliënt is. Daarna wordt er een re-integratieplan opgesteld en wanneer dat in orde is, kan het traject beginnen.

Brief, CV en Social Media
Het re-integratiebedrijf kan de cliënt helpen met het opstellen van een CV, een goede enthousiaste sollicitatiebrief en de online CV op Social Media. Dit is erg belangrijk voor het sollicitatieproces, omdat een mooi CV, een nette brief en het online CV net dat beetje extra kunnen zijn om een cliënt op gesprek te laten komen. Samen met de cliënt wordt er een goede brief opgesteld, waar de cliënt tevreden mee is. Ook word er aan de hand van de gegevens in het trajectplan een mooi CV en online CV opgesteld, die de cliënt zelf indien gewenst verder kan uitdiepen.

Coaching, jobhunting en bemiddeling
Tijdens het verdere verloop van het traject krijgt de cliënt een vaste begeleider toegewezen die hem of haar coacht en ondersteunt bij de sollicitaties, weerbaarheid en motivatie. Bij sollicitatiegesprekken kan de begeleider meegaan of vooraf met de cliënt oefenen voor het gesprek.

Ook kan de begeleider een cliënt aandragen bij een bedrijf in het netwerk van het re-integratiebureau voor een baan of een arbeidsgewenningsplek. Arbeidsgewenning is een soort stage, waarbij de cliënt op een rustig tempo zijn mogelijkheden kan verkennen en weer in een arbeidsritme komt. Verder wordt de cliënt ondersteund door het maandelijks toesturen van minimaal één vacature, het zogenaamde “jobhunting”.

Eigen netwerk in kaart brengen
De begeleider gaat de cliënt ook helpen met het in kaart brengen van zijn eigen netwerk. Dit houdt in, dat er gekeken wordt naar de contacten van de cliënt en of het netwerk iets kan betekenen in de zoektocht naar werk. Hierbij wordt ook gekeken naar kennissen van de kennissen. Dit is erg handig, omdat binnenkomen bij een bedrijf door middel van een contact in het bedrijf, de kansen op een baan aanzienlijk vergroten.

Sollicitatie- en motivatietraining
Tijdens de bezoeken geeft de begeleider een korte sollicitatie- en motivatietraining aan cliënt.

Aan bod komen de volgende onderwerpen:

  • Do’s en Don’ts bij het schrijven van een sollicitatiebrief
  • Hoe bereid je je goed voor op een sollicitatiegesprek
  • Do’s en Don’ts tijdens het sollicitatiegesprek
  • Hoe laat je jouw CV en brief opvallen
  • Tips om meer kans te hebben door de sollicitatieprocedure heen te komen

Netwerkbemiddeling
Het re-integratiebureau raadpleegt het eigen netwerk om na te gaan of er mogelijkheden zijn voor een eventuele baan voor de cliënt. Wanneer dat zo is, wordt de baan en het bedrijf voorgelegd aan cliënt en in overleg wordt de cliënt dan voorgedragen door het re-integratiebureau. Arbeidsgewenning is ook een vorm van netwerkbemiddeling.

Contact met de begeleider
Iedere maand heeft de cliënt een persoonlijk gesprek met zijn of haar begeleider. Vaak is dit in de vorm van een huisbezoek, maar er kan ook een netwerkgroep georganiseerd worden. Tijdens deze netwerkgroep komen de begeleider en cliënten samen en kunnen zij het verloop van het traject met elkaar bespreken en kennis uitwisselen. Ook kunnen leden van de netwerkgroep contacten uitwisselen, zodat ieders netwerk breder wordt.

Tijdens de huisbezoeken wordt besproken hoe het gaat met solliciteren, hoe het gaat met de cliënt en of er verdere ondersteuning geboden kan worden. Ook worden tijdens de huisbezoeken zaken uitgelegd die sommige cliënten lastig vinden zoals de rapportages, sollicitatie overzichten, Social Media en online solliciteren. De rest van de maand houden begeleider en cliënt contact door middel van email en telefoon.

Einde van het traject
Het re-integratietraject eindigt ofwel als er een nieuwe passende baan is gevonden voor de cliënt (plaatsing) of als hij twee jaar ziek is. Dit is de einde wacht tijd (EWT) WIA. Drie maanden voor de einde wachttijd krijgt de cliënt opdracht van UWV om de WIA-aanvraag in te dienen. Ook hierbij kan het re-integratiebureau ondersteuning bieden door aan de cliënt uit te leggen welke documenten hij nodig heeft en waar hij die kan vinden.

De WIA-aanvraag zelf moet wel zelfstandig door de cliënt en eventueel met hulp van de werkgever gedaan worden. Als UWV een beslissing heeft genomen, maakt het re-integratiebureau een eindrapportage op, die naar de werkgever gestuurd wordt. Wanneer dit gebeurd is, kan het traject beëindigd worden.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze werkwijze? Neem dan contact op met één van onze medewerkers. Wij staan graag voor u klaar!