Oordeel bedrijfsarts wordt leidend na twee jaar ziekte

Er is vanuit de Wet Poortwachter een wetsvoorstel aangekondigd dat ertoe moet leiden dat het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets. Dit moet een eind maken aan de onzekerheid voor werkgevers dat zij na twee jaar van re-integratiekosten kunnen worden geconfronteerd met een loonsanctie vanwege een verschil van inzicht tussen de verzekeringsarts UWV en de bedrijfsarts.

In 2018 werd namelijk 12 procent van de loonsancties opgelegd vanwege een verkeerd medisch advies van de bedrijfsarts. Beoogde datum van inwerkingtreding is januari 2021.

Lees hier het orginele artikel op PW.net