Nederlandse medewerkers vaker tevreden naar werk

Volgens 31% van de HR-Professionals en 33% van de bestuurders is de tevredenheid van de medewerkers in de afgelopen drie jaar toegenomen. De gemiddelde duur van een dienstverband is gelijk gebleven of zelfs toegenomen. Dit blijkt uit het ‘HR Benchmarkonderzoek 2018’, waar bevestigd wordt dat 76% van de medewerkers zich prettig voelt, 57% energie krijgt van het werk en 69% hun huidige rol passend vindt bij hun talenten en drijfveren.

Dit jaarlijkse onderzoek betreft de actuele HR-trends in Nederland en is in opdracht van HR-dienstverlener ‘Raet’ uitgevoerd door onderzoeksbureau ‘Motivaction’. Aan dit onderzoek hebben dit jaar 1.420 medewerkers, 607 HR-professionals, 100 bestuurders en 408 ZZP’ers meegedaan uit verschillende branches.

Tevredenheidsfactoren
De benchmark toont aan dat het werkgeluk van medewerkers bepaald wordt door verschillende factoren. De factoren die door medewerkers zelf het vaakst worden genoemd in de top drie luiden als volgt: 66% van de respondenten vindt beloning en arbeidsvoorwaarden de belangrijkste factor, vervolgens vindt 62% de balans tussen werk en privé van belang en 58% vindt het hebben van leuke collega’s ook een bepalende factor. Bij 26% van de medewerkers komt de werk-privé-balans op nummer één te staan (zie afbeelding).

Het onderzoeksrapport kunt u downloaden op de website van Raet.

Lees hier het volledige artikel van CustomerTalk.