Loop minder risico met de no-riskpolis

Sinds 2015 geldt de Participatiewet. Met deze wet wil de regering meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpen. Als werkgever heeft u daarin een actieve rol. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen uw organisatie. Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen of in dienst houden? Dan kunt u gebruik maken van de no-riskpolis.

Wat is een no-riskpolis?
De no-riskpolis is een compensatie voor het doorbetaalde loon bij ziekte. Werkgevers zijn wettelijk verplicht elke zieke werknemer twee jaar lang het loon voor minimaal 70 procent door te betalen. Door deze verplichte doorbetaling voelen werkgevers er vaak minder voor om gedeeltelijk arbeidsgeschikten aan te nemen of in dienst te houden. Door de no-riskpolis loopt de werkgever minder financieel risico. Voor elke periode dat de werknemer ziek is kan de werkgever het UWV vragen om het doorbetaalde loon te compenseren. Dit kan voor elke ziektedag ongeacht de oorzaak van de ziekte.

Voor wie geldt de no-riskpolis precies?
Voor werknemers die voor een deel arbeidsgeschikt zijn met recht op een WIA- of een WAO-uitkering die de werkgever in dienst houdt of neemt. De no-riskpolis geldt ook voor werknemers die minder dan 35 procent loonverlies hebben (en dus geen WIA-uitkering hebben) maar niet langer bij hun voormalige werkgever in dienst kunnen blijven. Het gaat dan om werknemers die direct na het einde van de wachttijd (twee jaar) of de verlengde loondoorbetalingsperiode geen werk meer hebben. Als zij binnen vijf jaar daarna weer bij een andere werkgever in dienst treden, kan deze aanspraak maken op de no-riskpolis. Ook werknemers met een Wajong-uitkering (jong gehandicapten) vallen hieronder.

Wat moet u als werkgever doen om ziekengeld van het UWV te ontvangen?
Als de werknemer die onder de no-riskpolis valt zich ziek meldt, moet de werkgever dit zo snel mogelijk melden bij het UWV. De werkgever moet dus wel weten of een werknemer onder de no-riskpolis valt. De werknemer is wettelijk verplicht deze informatie te verstrekken behalve tijdens de eerste twee maanden die de werknemer in dienst is.

Hoe hoog is de compensatie die het UWV betaalt?
Het UWV betaalt ten minste 70 procent van het loon. De werkgever kan het UWV schriftelijk verzoeken om 100 procent van het loon te compenseren door dit op het ziekmeldingsformulier aan te geven. Het UWV compenseert maximaal 100 procent van het ziektewet-dagloon.

Wilt u meer weten over de ins en outs van de no-riskpolis en of deze regeling voor u wellicht interessant kan zijn? Onze register arbeidsdeskundige Edvard Hazebroek vertelt u er graag meer over.