Langere tijd ziek

Ziek zijn we allemaal wel eens, maar op het moment dat u serieuze klachten heeft/krijgt kan het wel eens zo zijn dat u voor een langere periode ziek bent. Wanneer u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt door psychische of lichamelijke klachten, is dit een lastige situatie, het is daarom fijn als u weet wat u te wachten staat.

Als u heeft aangegeven bij uw werknemer dat u (tijdelijk) uw werk niet meer kunt doen, bekijkt u samen met uw werkgever en uw arbodienst of bedrijfsarts wat uw mogelijkheden zijn.

Het is namelijk de bedoeling dat u, ondanks uw ziekte, zo snel mogelijk weer kan werken. U kunt kijken of u uw werk weer kan uitvoeren of dat uw werk kan worden aangepast, ander werk kunt doen bij uw eigen werkgever, of dat u bij een ander bedrijf aan de slag kunt met een passende baan.

Re-integratie
Het proces vanaf dat u ziek wordt tot u weer aan het werk bent heet re-integratie.

Een re-integratiebedrijf helpt u werk te vinden dat aansluit bij uw kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Samen met het re-integratiebedrijf maakt u een re-integratieplan. In dat plan staat stap voor stap wat u gaat doen, zodat u weer aan het werk kunt gaan en hoe het re-integratiebedrijf u daarbij ondersteunt.

Uw loon
De eerste twee jaar van uw ziekte, is uw werkgever verplicht om uw loon door te betalen.
De werkgever moet per jaar minstens 70% van uw loon betalen. In de wet staat dat een zieke werknemer 170% van het loon over twee jaar betaald krijgt. Vaak is dit in het eerste jaar 100% en het tweede jaar 70%, maar is ook cao afhankelijk.

Loopt uw contract af terwijl u nog ziek bent? Dan kunt u drie maanden voor de einde wachttijd, dat is de datum waarop u ziek werd en dan twee jaar verder, in aanmerking komen voor een WIA- uitkering. Dit is wel afhankelijk van uw eigen inzet tijdens uw re-integratie.

Inspanningsplicht
De werkgever dient u te helpen bij de re-integratie. Als werknemer heb je echter ook een inspanningsplicht en dient mee te werken aan de re-integratie. Doet u dat niet, dan kan dit gevolgen voor u hebben, de werkgever mag u dan minder loon betalen of loon zelfs inhouden.

Vindt het UWV na twee jaar dat de werkgever en werknemer niet voldoende hebben ondernomen, dan kan een loondoorbetalingsverplichting van een jaar worden opgelegd. Dit betekent dat het UWV uw werkgever kan verplichten om langer uw loon door te betalen. Dit kan voor maximaal één jaar. Hij kan u dan niet ontslaan.

Work2Work
Wij blijven er continue aan werken om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden naar een nieuwe baan of herintreding in de huidige baan. Work2Work is dan ook op de hoogte van al deze wetten en regels en ook de nieuwe wet- en regelgeving. Wij kunnen u daarmee helpen als u vragen hebt. U kunt contact opnemen met een begeleider of één van onze Register Arbeidsdeskundigen.