Laagste ziekteverzuim in de horeca, hoogste in openbaar bestuur

Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest. De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte. Zo heeft het lagere verzuim in de horeca er onder meer mee te maken dat er naar verhouding veel jonge werknemers in deze bedrijfstak werkzaam zijn. Dit meldt het CBS op basis van een publicatie over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken.

In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 3,9 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 is het verzuim onder werknemers vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagst.

Lees het volledige artikel hier:
https://www.hrpraktijk.nl/topics/ziekteverzuim-re-integratie/nieuws/laagste-ziekteverzuim-de-horeca-hoogste-openbaar-bestuur

Lees hier over het onderzoek van CBS:
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/27/verschillen-in-ziekteverzuim-tussen-bedrijfstakken

Download hier het onderzoeksrapport van CBS:
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2017/27/ziekteverzuim.pdf