De no-riskpolis

De no-riskpolis, wat is het precies en wat kan het voor u als werkgever of werknemer betekenen? UWV beschrijft de no- riskpolis als “zonder risico een werknemer met ziekte of handicap in dienst nemen”. Het is een regeling waarbij werkgevers een ziektewet- uitkering kunnen krijgen voor hun zieke werknemer. Afhankelijk van de situatie is een ziektewet- uitkering 70 – 100% van het dagloon van de werknemer.

Volgens de wet is een werkgever verplicht om een werknemer die ziek is geworden twee jaar lang minimaal 70% van het loon door te betalen. Een gevolg van deze verplichte doorbetaling is dat het voor werkgevers minder aantrekkelijk wordt om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer aan te nemen of in dienst te houden binnen het bedrijf. De no-riskpolis zorgt ervoor dat de werkgever minder financieel risico loopt.

Het aanvragen van een no-riskpolis voor een werknemer is niet nodig, maar het is wel belangrijk om een werknemer die ziek is geworden op tijd bij het UWV ziek te melden. De ziekmelding moet binnen zes weken na de eerste ziektedag gedaan worden, anders kan de werkgever een boete van maximaal 455 euro krijgen. Bij deze ziekmelding kan de werkgever aangeven dat de no- riskpolis geldt.

Voor wie is het en wat zijn de voorwaarden?
Hier kunt u alle UWV voorwaarden lezen.

Hoe lang geldt de no-riskpolis?
De no- riskpolis duurt gewoonlijk 5 jaar en gaat in vanaf het moment dat het dienstverband start. In bijzondere gevallen is het mogelijk om een verlenging van 5 jaar aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de werknemer lijdt aan een ernstige ziekte. In sommige gevallen geldt de no-riskpolis blijvend. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer de werknemer Wajong heeft of heeft gehad, of de werknemer een artikel 7- WSW dienstverband heeft.