Blog

Werken als arbeidsdeskundige

Mijn arbeidskundig werk brengt met zich mee, dat veel gegevens moeten worden verzameld waarvan ik in eerste instantie niet weet of deze wel relevant zijn met betrekking tot de verdere gevalsbehandeling. Om met deze informatie…

De misverstanden over uitkeringen

Er bestaan nogal wat misverstanden over zaken die te maken hebben met een uitkering. Als ik over uitkering praat hebben de misverstanden zowel betrekking op de ziektewet als op de WW. Als ik werkeloos word…

Leuke en nuttige loopbaantips!

Eén van de onderwerpen die wij behandelen tijdens de netwerkbijeenkomsten is naast vacatures voor elkaar zoeken en ingangen bij bedrijven voor elkaar vinden, natuurlijk ook het solliciteren op zich. Voorafgaand aan het schrijven van een…

Jezelf presenteren: Eng of leuk?

Jezelf presenteren: Eng of leuk? Presenteren doen we allemaal of het nu in een ontmoeting is of tijdens een sollicitatiegesprek, je bent jezelf altijd aan het presenteren. Hoe je je presenteert is vaak afhankelijk van…